Vibrasjon

Vibrasjoner i verktøy etc kan være skadelig og det er derfor lover og regler som skal sikre at slike skader unngås.

Linker

Aktivitetsforskriften p 39 stiller krav til at arbeidsgiver skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for helseskadelige vibrasjoner

Innretningsforskriften p 24 setter krav til utforming av installasjoner slik at vibrasjoner ikke er til skade

Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner er gått ut som egen forskrift men mesteparten av innholdet er tatt med i "Forskrift om tiltaksverdier" § 3.

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr § 37 slår fast at personlig verneutstyr konstruert og utformet for å verne mot virkninger av mekaniske vibrasjoner, skal i tilstrekkelig grad kunne dempe mot de skadelige vibrasjoner som den beskyttede kroppsdelen utsettes for