Vibrasjoner i verktøy etc kan være skadelig og det er derfor lover og regler som skal sikre at slike skader unngås.

Linker

Aktivitetsforskriften p 39 stiller krav til at arbeidsgiver skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for helseskadelige vibrasjoner

Innretningsforskriften p 24 setter krav til utforming av installasjoner slik at vibrasjoner ikke er til skade

Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner er gått ut som egen forskrift men mesteparten av innholdet er tatt med i "Forskrift om tiltaksverdier" § 3.

SfS sin anbefaling 044N "Merking og bruk av håndholdt verktøy" gir informasjon om maksimal brukstid for vibrerende verktøy.