Roller og ansvar

Rollene og ansvaret kan du lese om i Arbeidsmiljøloven.

Forslag til funksjonsbeskrivelse for VO, HVO og KHVO finner du i vedlagte filer.

Det finnes også en rekke nettsteder der ansvar og roller er beskrevet i mer detalj:

"Verneombudet"

"Roller i HMS arbeidet"

Relaterte filer: