Koordinerende Hovedverneombud (KHVO) velges blandt Hovedverneombudene eller tillitsvalgte dersom virksomheten har flere hovedverneombud. Det har også vist seg nyttig å velge et KHVO fra Hovedbedriften på en arbeidsplass med mere enn en arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven § 6-1

Oppgaver for koordinerende hovedvernombud:
  • Sikre erfaringsoverføring og bruk av beste praksis innenfor vernetjenesten på tvers av aktiviteten innen områdene
  • Bidra med å arrangere årlige HVO-samlinger i områdene
  • Samkjøre fellesaktiviteter/fellesaksjoner, men overtar ikke VO/HVOs oppgaver, og er ikke ankeintstans for disse
  • Pådriver for HMS-arbeid innad i verneombudstjenesten, og deltar i intern HMS-opplæring som intruktører, foredragsholder etc.
  • Ressursperson ved gjennomføring av granskinger
  • Deltar ved revisjon av HMS-relatert styrende dokumentasjon, ev. sørge for deltakelse fra verneombudet
K-HVO skal være en ressursperson innenfor verneombudets område og K-HVO har samme rettigheter som HVO. Forslag til funksjonsbeskrivelse for KHVO finner du i vedlagte fil: