Alle som er Verneombud/Hovedverneombud eller deltar i bedriftens AMU skal ha et 40 timers grunnkurs. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. (ref forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19). Merk at du i henhold til AML § 6-5.1 har rett til å ta den nødvendige opplæringen ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Erfaringer viser at du bør vurdere kursholder nøye og gjerne snakke med noen som har gått på samme kurs før du bestiller kursplass. De fleste fagforbund har gode kurs.

Obs: Det finnes useriøse kursholdere som du absolutt bør holde deg unna. Vurder også kursplanen nøye.

SfS vil anbefale at du som Verneombud/Hovedverneombud vurderer om du trenger ytterligere kompetanse innen følgende fagområder:
  • Presentasjonsteknikk
  • Generell kompetanse innen data og de vanligste programvarene
  • Risikoforståelse
  • Kjemikaliehåndtering
  • Utfordringer vedrørende personer med narkotika / alkohol misbruk
  • Inspeksjon / observasjonsteknikk
  • Gransking av hendelser
  • Arbeid i AMU