Kjemisk helsefare representerer en stor utfordring for industrien. Her har vi samlet en del informasjon og linker til regelverk som har som formål å redusere faren for helseskader på grunn av eksponering til kjemikalier. Se også informasjon under heading "kjemikalier" på verktøykassa.

Beste Praksis


Prosjektet Kjemisk arbedsmiljø i olje- og gassindustrien ble drevet av Norsk olje og gass for å gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjon, beskrive og tette igjen kunnskapshull og bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risikoene rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet

Linker

Kjemikalieforskriften hadde som formål å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå på grunn av kjemikalier i virksomheten. Forskriften er gått ut som egen forskrift men innholdet er ivaretatt , hovedsakelig gjennom forskrift om utførelse av arbeid.

Arbeidsmiljøloven § 4-5 inneholder kapittelet "Særlig om kjemisk og biologisk helsefare"

Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) og forskrift om asbest hadde som formål å sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå på grunn av varmt arbeid og asbest i virksomheten. Forskriftene er også gått ut som egne forskrifter men innholdet er ivaretatt , hovedsakelig gjennom forskrift om utførelse av arbeid.

Safe har laget flere presentasjoner om aktuelle utfordringer relatert til kjemisk helsefare. De finner du nedenfor: