Fallsikring

Fall fra høyder har desverre ført til mange skader og også dødsfall i industrien. Det er derfor viktig å bruke fallsikring ved arbeid i høyden og de fleste selskapene har interne krav til slik sikring. En redningsplan skal foreligge før bruk av slikt utstyr.

Beste Praksis

SfS sin anbefaling om Fallsikring og Redning er tatt inn i OLF sin retningslinje 113

SfS har også laget kursplaner for fallsikring og redning. Disse finner du på sidene våre med anbefalinger.

Linker

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) stiller krav til utstyr.