Fall fra høyder har desverre ført til mange skader og også dødsfall i industrien. Det er derfor viktig å bruke fallsikring ved arbeid i høyden og de fleste selskapene har interne krav til slik sikring. En redningsplan skal foreligge før bruk av slikt utstyr.

Beste Praksis

SfS sin anbefaling om Fallsikring og Redning er tatt inn i Norsk olje og gass sin retningslinje 113
SfS har også laget kursplaner for fallsikring og redning som nå er tatt inn denne retningslinjen.

SfS sin håndbok Forebygging av Fallende Gjenstander inneholder også et kapittel om sikring av personell (kap 5.6).