Anbefaling 024N/2018: Forebygging av fallende gjenstander


Det er fremdeles for mange ”fallende gjenstander” hendelser og dette utgjør derfor en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfull sikring av utstyret. Industrien har med jevne mellomrom hatt en rekke kampanjer der resultatene har vært oppløftende, men der det store gjennombruddet har uteblitt. SfS ønsker å sette fokus på denne sikkerhetsutfordringen ved å peke på hva vi mener er beste praksis i industrien.


Anbefaling 024N består nå av 4 deler:
Del 1: Håndbok "Forebygging av fallende gjenstander" Rev. 4, med fokus på operativt personell.
Del 2: Styringselementer i verdikjeden.
Del 3: Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer.
Del 4: Plakater - Sikker sikring.

SfS utgir sine publikasjoner kun på norsk og engelsk men tillater og støtter oversettelser til andre språk (Håndboken er for eksempel oversatt til russisk, spansk og portugisisk). SfS utgir ikke, og har ikke ansvar for innhold og oversettelse av, publikasjoner på andre språk enn norsk og engelsk.

Relaterte filer: