Psykososialt arbeidsmiljø handler om de sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben, negative så vel som positive. Negative sider er beskrevet som store fysiske/psykiske belastninger, tempo, vold og trusler, vanskelige oppgaver og lignende. Når det psykososiale blir en belastning øker risikoen for helseproblemer, spesielt hjerteinfarkt og muskel- og skjelettlidelser. Positive sider av det psykososiale arbeidsmiljøet er faglig og personlig utvikling, muligheten til påvirkning, god støtte og tilbakemelding fra leder og kolleger og at man blir rettferdig behandlet. Dette er forhold som bidrar til jobbtilfredshet og blir en vinn-vinn situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Linker

Arbeidsmiljøloven 4-3 stiller krav til Psykososialt Arbeidsiljø og Styringsforskriften 17 stiller krav til nødvendige analyser for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø