Det finnes flere kilder til stråling og noen av disse kan representere en helsefare. Her finner du flere linker til websider med nyttig informasjon.

Linker:

Strålevernet sin hjemmeside

Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen

"Stråling og helse" ved Thormod Henriksen, professor Universitet i Oslo