Det er en flere lover og forskrifter som har bestemmelser som angår dette omfattende området. Her har vi forsøkt å sette opp direkte linker til de viktigste.

Linker:
Arbeidsmiljøloven § 10 stiller krav til arbeidsakermedvirkning i saker som omhandler arbeidstid og har bestemmelser for overtid på land og nattarbeid der petroleumstilsynets (PTIL) forskrifter ikke gjelder.

Aktivitetsforskriften § 33 har tilleggskrav for offshore personnel med hensyn på restitusjon og hvile.

Rammeforskriften § 37 - § 39 har tilleggskrav/andre krav for offshore personnel med hensyn på overtid, nattarbeid og skiftplaner etc

Arbeidstilsynet sine web-sider inneholder god informasjon om arbeidstid og skiftordninger