Mange av jobbene som skal utføres medfører bruk av personlig verneutstyr. Her finner du oversikt over slikt utstyr og referanse til forskriften som setter krav til slikt utstyr.

Beste Praksis


SfS har gitt ut filmer som tar for seg bruken av ulike pustemasker. Her finner du filmene:

Varmt arbeid - Åndedretsvern

Andre sikkerhetsfilmer

Linker

Aktivitetsforskriften p 42 stiller krav til at arbeidsgiveren skal sikre at personlig verneutstyr brukes og stilles kostnadsfritt til rådighet for arbeids­takerne

Arbeidstilsynet har hjemmsider med veldig god informasjon om forskjellige typer verneutsyr. Linken finner du her: Personlig Verneutstyr

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen har gått ut som egen forskrift men innholdet er inkludert i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 15