Som Verneombud skal du alltid få forespørsel fra bedriften om du vil delta i undersøkelse eller gransking av en hendelse, dersom hendelsen har funnet sted i ditt verneområde. Dersom det er alvorlige (røde) hendelser, anbefales det at Hovedverneombudet og Verneombudene får opplæring i gransking av HMS hendelser i henhold til Kursplanene som nå utarbeides av Samarbeid for Sikkerhet (SfS).

Beste praksis for Undersøkelse og Gransking

SfS Anbefaling 029 N

Linker

Styringsforskriften stiller krav til varsling, melding og rapportering til Ptil

Styringsforskriften stiller også krav til undersøkelse og gransking