Eksponering mot støy kan utgjøre en stor helsefare og hvert år rapporteres det inn flere hundre saker om nedsatt hørsel og andre hørselrelarterte saker.Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer:

Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).
Styrken måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som lydeffekten av 80 dB.

Det er ikke bare intensiteten (lydstyrken) som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den er også viktig. Derfor måles lydnivåer over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

Beste Praksis

Norsk olje og gass Retningslinje 114 Håndtering av hørselsskadelig støy

Norsk olje og gass gjennomførte i perioden 2011-2013 prosjektet "Støy i petroleumsindustrien". Her finner du resultater og mye nyttig info fra prosjektet - og også flere støykalkulatorer.

Samarbeid for Sikkerhets (SfS) har utarbeidet en anbefalt praksis " Anbefalt merking av håndholdt verktøy " relatert til støy og vibrasjoner.

Linker

Aktivitetsforskriften p 36 stiller krav til at arbeidsgiver skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy og

Innretningsforskriften p 22 definerer hva som menes med hørselskadelig støy

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen, som ga mer detaljer om krav og mulige tiltak er gått ut som egen forskrift men mesteparten av innholdet er tatt med i "Forskrift om tiltaksverdier" § 2.

Arbeidstilsynet har gode infosider om støyproblematikken

Norsk forening mot støy har mange praktiske tips relatert til alle typer støy

Safe har laget en kort presentasjon om helkopterstøy - se lenger nede på siden: