Lover vedtas av STORTINGET og er det øverste nivået i et hierarki av felles dokumenter som angir hvordan bedriften og hver enkelt ansatt skal forholde seg.

Dette hierarkiet ser slik ut:

LOVER

FORSKRIFTER

STANDARDER

RETNINGSLINJER / ANBEFALT BESTE PRAKSIS


De fleste av våre forskrifter har funksjonelle krav, slik at bedriftene selv i samråd med sine ansatte (HVO/VO) må finne frem til løsninger som tilfredstiller det funksjonelle kravet satt i Forskriften. I Veiledning til Forskrift gir Tilsynsmyndigheten anvisning på hva en akseptabel løsning kan være. Det er alltid opp til bedriften å kunne dokumentere at den valgte løsningen er minst like god som den Veiledningen angir.

Bedriftenes egne prosedyrer er på samme nivå som Anbefalt Beste Praksis i dette hierarkiet, men prosedyrene er ikke noe vi har felles, men er kun gjeldende innen selskapet som har utgitt prosedyrene.