Det kan være vanskelig å holde rede på status for alle saker som kommer opp.

Vedlagt er et eksempel på en enkel logg

Det er viktig at du holder orden i loggen, og at den til enhver tid gir deg et riktig bilde på status.