I arbeidsmiljøloven fremkommer det at dersom det er flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass skal en av selskapene være en såkalt Hovedbedrift.

SfS har identifisert en beste praksis for Hovedbedriften.

SfS Anbefaling 20N