Sykefravær kan være en stor belastning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For å redusere sykefraværet ble det inngått en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) mellom regjeringen og partene i arbeidslivet første gang høsten 2001. Den gjeldende avtalen ble inngått i 2014 for perioden 4. mars 2014 til 31 desember 2018.

I tillegg til at sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent (normalt ikke overstige 5,6 prosent) er målet med avtalen også at flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid og at den reelle pensjoneringsalderen skal økes.

Beste Praksis


SFS sin anbefaling og Norsk olje og gass sin retningslinje 092 om alternativt arbeid for personell som p.g.a. sykdom/skade har midlertidig nedsatt arbeidsevne har gått ut siden innholdet er dekket i lovgivningen gjennom Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen).

Linker


Arbeidstilsynet er en av partene i IA avtalen og har gode websider om saken