Med sikkerhetsrelatert utstyr menes utstyr som har spesiell betydning i forhold til sikkerheten.

Linker

Innretningsforskriften stiller krav til etablering av sikkerhetsfunksjoner og

Teknisk og operasjonell forskrift stiller krav ved utkobling av slike systemer.