Sikkerhetsrelatert utstyr/systemer

Med sikkerhetsrelatert utstyr menes utstyr som har spesiell betydning i forhold til sikkerheten.

Linker

Innretningsforskriften p7 stiller krav til etaablering av sikkerhetsfunksjoner og

Aktivitetsforskriften p 24 stiller krav ved utkobling av slike systemer.