Vi har i dette avsnittet prøvd å samle sammen opplysninger og eksempler som viser hvordan du kan gjøre jobben både systematisk og effektivt.