Det er viktig at du som Verneombud har orden på alle sakene som kommer opp, og at du har en logg som viser hva som avtales, hvem som har ansvaret for gjennomføringen og at saken lukkes med referanse til hva som er gjort.

Da dette er et "formelt" dokument er det viktig at du er nøye med referansene og at du først lukker en sak når Verneombudsmøtet er enig i at saken er lukket.

Prinsippet er at alle verneombud- og arbeidsmiljøsaker skal løses på et lavest mulig nivå i organisasjonen. Blir man ikke enig her skal saken flyttes opp på neste nivå og eventuelt til slutt tas opp i AMU. Dersom saken sendes opp til et høyere nivå, må det følge med en begrunnelse for hvorfor saken ikke ble løst.

Her har du et eksempel på en enkel logg: