En retningslinje fra Offshore Norge inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på beste mulige måte.

Dersom selskapet velger å ikke følge en retningslinje, bør selskapet kunne demonstrere at den løsningen de har valgt er minst like god som det retningslinjen beskriver.

Det er god praksis å få aksept fra arbeidstakerne dersom selskapet avviker fra en retningslinje.

Offshore Norge sine retningslinjer finner du her :

Retningslinjer