Verneombudsmøtet må planlegges og innkalles i god tid slik at alle kan ha mulighet til å delta. Sakslisten med eventuelle sakspapirer må følge med innkallingen slik at deltakerne kan forberede seg og gjøre Verneombudsmøtet både effektivt og konstruktivt.

Vedlagt artikkelen er et forslag til hvordan en Saksliste kan settes opp.

Når møtet er ferdig må det skrives et møtereferat. Værn nøye med å få med hva som var konklusjonene fra møtet. Det anbefales at møtereferatet gjøres kort, men med nødvendig beskrivelse av sakene slik at en i fremtiden kan gå tilbake i sakene uten at en må gjette seg til hva som hendte.

Vedlagt er også et forslag til hvordan du kan sette opp et møtereferat fra et verneombudsmøte:

For å holde rede på status på de ulike sakene som er tatt opp på møtene må du lage deg en logg. Her kan du legge inn så detaljerte beskrivelser som du ønsker, men det anbefales at du ikke går for mye i detlalj i loggen, men heller gir referanse i loggen til hvor du kan finne detaljene (for eksempel rapport nummer, brev eller bilder.)