Som Verneombud bør du ha god kontakt med bedriftshelsetjenesten (BHT). De vil kunne gi deg råd og veiledning i saker som angår arbeidsmiljø og helse. Husk at både du som verneombud og ansatte i bedriftshelsetjenesten har taushetsplikt angående forhold som går på enkeltpersoner.

Personer som har "kombistilling" som dekker både vanlig HMS arbeid og BHT har taushetsplikt for BHT arbeidet på samme måte som fulltids BHT personell.


Linker
Arbeidstilsynet har gode info sider om bedriftshelsetjenesten