Den psykisk helsetiltanden til folk kan være minst like viktig som den fysiske - ikke minst i forhold til sikkerheten til både personen selv og de som jobber rundt ham. Som verneombud er du arbeidstakernes talsperson i arbeidsmiljøsaker og skal se til at saker om f. eks mobbing blir tatt opp med arbeidsgiver. I følge arbeidsmiljøloven skal du også tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Linker:

Arbeidstisynet har web-sider med nyttig informasjon om Mobbing

Arbeidsmiljøloven § 6-2. omhandler verneombudets oppgaver i saker som angår arbeidsmiljøet