Arbeidstakermedvirkning er en viktig forutsetning i HMS-arbeidet og er hjemlet i flere lover og forskrifter; se linker nedenfor:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Rammeforskriften § 13 (denne har også en meget utfyllende veiledning)

Arbeidsmiljøloven § 2-3

Som du vil se så presiserer arbeidsmiljøloven at det er plikt til medvirkning og ikke bare en rett.

Legg merke til at lovverket spesifiserer tillitsvalgte og verneombud - dette kan ikke uten videre erstattes av brukerinvolvering

Vedlagte finner du to gode verktøy :
  • En mal (matrise) for arbeidstakermedvirkning
  • En mal for måling av hvor god arbeidstakermedvirkning dere har (Måltall)