Erstattede anbefalinger

 • 033N/2010: Kursplaner for bruk av fallsikringsutstyr
 • 032N/2010: Kursplan for taubasert fallredning
 • SfS Anbefalinger 032 og 033 er tatt inn i Norsk olje og gass sin retningslinje 113

 • 031N/2010: Sikker Jobbanalyse (SJA)
 • 030N/2010: Arbeidstillatelse (AT)
 • SfS Anbefalinger 030 og 031 er erstattet av Norsk olje og gass retningslinjer 088 og 090

 • 023N/2008: Fallsikring og redning
 • 016N/2006: Sjekkliste for offshore servicefartøyer innenfor 500 sone
 • 014N/2004: Kasteblokker
 • 011N/2003: Innsjekk på helikopter
 • 010N/2003: Arbeidstillatelse og Sikker Jobbanalyse ( AT og SJA)
 • 07N/2003: Sikker bruk av fartøyer
 • 06N/2003: Introduksjon av personell offshore
 • 05N/2003: Bruk av Ridebelte
 • 03N/2001: Lov og regelverkspålagte HMS-forhold i kontrakter
 • 01N/2001: Renovering av boretårn

Utgåtte anbefalinger

 • Anbefaling 027N/2008: Utarbeidelse, kvalitetssikring og implementering
 • Anbefaling 021N/2007: Krav til innsatspersonell
 • Anbefaling 018N/2006: Arbeid for personell med rusproblem
 • Anbefaling 012N/2004: Alternativt arbeid
 • Anbefaling 08N/2003: Lærlingordning kranfører
 • Anbefaling 02N/2001: Erfaringsoverføring, boretårn