En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte.

Vennligst bruk skjema nedenfor dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedring på SfS anbefalingene.

  Erstattede anbefalinger

  • 033N/2010: Kursplaner for bruk av fallsikringsutstyr
  • 032N/2010: Kursplan for taubasert fallredning
  • SfS Anbefalinger 032 og 033 er tatt inn i Norsk olje og gass sin retningslinje 113

  • 031N/2010: Sikker Jobbanalyse (SJA)
  • 030N/2010: Arbeidstillatelse (AT)
  • SfS Anbefalinger 030 og 031 er erstattet av Norsk olje og gass retningslinjer 088 og 090

  • 023N/2008: Fallsikring og redning
  • 016N/2006: Sjekkliste for offshore servicefartøyer innenfor 500 sone
  • 014N/2004: Kasteblokker
  • 011N/2003: Innsjekk på helikopter
  • 010N/2003: Arbeidstillatelse og Sikker Jobbanalyse ( AT og SJA)
  • 07N/2003: Sikker bruk av fartøyer
  • 06N/2003: Introduksjon av personell offshore
  • 05N/2003: Bruk av Ridebelte
  • 03N/2001: Lov og regelverkspålagte HMS-forhold i kontrakter
  • 01N/2001: Renovering av boretårn

  Utgåtte anbefalinger

  • Anbefaling 027N/2008: Utarbeidelse, kvalitetssikring og implementering
  • Anbefaling 021N/2007: Krav til innsatspersonell
  • Anbefaling 018N/2006: Arbeid for personell med rusproblem
  • Anbefaling 012N/2004: Alternativt arbeid
  • Anbefaling 08N/2003: Lærlingordning kranfører
  • Anbefaling 02N/2001: Erfaringsoverføring, boretårn