Ved siden av Bedriftshelsetjenesten bør verneombudet ha god kontakt med HMS-avdelingen. Her sitter bedriftens rådgivere innen HMS og de kan gi råd både til ledelsen og Verneombudstjenesten.

HMS-avdelingen er de som normalt leder og gjennomfører risiko- og beredskapsanalyser. Husk at verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde (ref AML § 6-2.4)

Det vil være naturlig at du sjekker ut med HMS-avdelingen hvilke kompetansegivende kurs du bør ha.