Det er en rekke kurs på markedet som er rettet mot personell i Vernetjenesten. Det vil ikke være riktig av SfS å anbefale noen spesielle kurs eller spesielle kursholdere, da kvaliteten og tilbudet kan variere over tid.

Imidlertid er det en god regel at du søker å skaffe deg informasjon om kurset og kursholder fra personer som nylig har deltatt på kurset du sikter på. De vil høyst sannsynlig kunne gi deg verdifulle råd før du eventuelt melder deg på kurset og betaler kursavgiften.

Det er dessverre mange eksempler på useriøse kurs, så vær litt kritisk før du bestemmer deg.