Bestemmelsene om Arbeidsmiljøutvalget er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Her har du referansene:

Arbeidsmiljøloven

Arbeid i AMU