Det er utviklet en felles modell for Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobb Analyse (SJA) til bruk på norsk sokkel. Det kan likevel være ulike rutiner på din arbeidsplass som du må gjøre deg kjent med. Vernetjenesten har ikke en spesiell rolle i behandlingen av arbeidstillatelser men har en definert rolle i Sikker Jobb Analysene.

Beste Praksis

SFS sin anbefalte felles model for AT er tatt inn i Norsk olje og gass sin retningslinje 088

SFS sin anbefalte felles model for SJA er tatt inn i Norsk olje og gass sin retningslinje 090

Linker

Trenger du opplæring så finner du e-læringskurs i AT/SJA her eller via linken på hovedsiden til SfS.