Sikkerhetsfilmer

For å bidra til læring og reduksjon av uønskede hendelser har SfS i samarbeid med Mintra satset på å visualisere uønskede hendelser. Hensikten med disse visualiseringene er å gi en rask og lærerik innføring i hendelsene. I visualiseringene fokuseres det på følgende tre problemstillinger:

  • Hva skjedde?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Hvordan unngå at det skjer igjen?

Visualiseringene tar utgangspunkt i rapporter fra industrien og vi ønsker å gjøre disse mer tilgjengelig enn de er ved å lese en hendelsesrapport. Visualiseringene blir blant annet brukt i HMS-møter. Både personell offshore og på land har gitt gode tilbakemeldinger på initiativet, og det er stor enighet om at visualiseringene kan bidra til god læring.