Velkommen til verktøykassen

Generell info om Verktøykassen
En arbeidsgruppe nedsatt av Samarbeid for Sikkerhet (SfS) har funnet frem til en rekke tips, lenker og dokumenter som kan være til hjelp for deg som arbeider i verneombudstjenesten.

Vår målsetning har vært å finne frem til beste praksis, og skulle derfor være et godt fundament for arbeidet i verneombudstjenesten.

I denne Verktøykassen finner du derfor eksempler på hvordan du kan arbeide målrettet og effektivt og samtidig ha sporbarhet i sakene dine. Videre håper vi at du gjennom Verktøykassen finner lettere frem i all dokumentasjon som finnes om arbeidsmiljø, lover , regelverk, standarder og beste praksis.

Du skal imidlertid være klar over at det er mange måter å utføre arbeidet på, og det finnes helt sikkert alternativer til det vi beskriver. Du kan selv gjøre ditt valg, men du har her i Verktøykassen i alle fall et opplegg som fungerer godt hos andre.

Bruk av Verktøykassen
Vi har lagt vekt på at Verktøykassen skal være enkel i bruk. Du vil ganske fort se at det er flere veier som fører frem til det samme dokumentet eller lenken. Dette har vi gjort for at du skal finne frem uansett hvilken vinkling du har til oppgaven.

Når du er her på Hovedsiden til Verktøykassen vil du finne hovedkapitlene i fanene som er plassert øverst på siden. Ved å trykke på fanen vil undermenyene komme frem og derved dokumentene eller pekere til dokumenter eller andre hjemmesider.

Skal, må og bør
Dersom vi skriver "skal" betyr det at dette er et regelverkskrav. Bruker vi "må" mener vi at det følger av regelverket uten at det står direkte. "Bør" betyr det er anbefalt praksis - legge merke til at en da bør ha noe som er like godt eller bedre.