Fallende gjenstander har vært en utfordring fra dag en i vår industri. Det jobbes kontinuerlig for å redusere slike hendelser og du finner informasjon om dette på linkene våre.

Beste Praksis:

SfS Beste Praksis for forebyging av Fallende gjenstander og SfS Funksjonskrav til etablering av visualiserte inspeksjonssystemer finnes vedlagt artikkelen i PDF-format, sammen med SFS håndbok - Forebygging av fallende gjenstander (hardkopi av denne kan fås ved henvendelse til SfS)

Linker

DROPS er en engelsk web side med mye god info

Relaterte filer