Aktiviteter

Prosjektaktiviteter

SfS er et trepartsamarbeid som har som oppgave å identifisere beste praksis og gjøre denne kjent for industrien. Dette gjør vi ved å etablere arbeidsgrupper som får et mandat fra SfS Styringsgruppe.

Arbeidsgruppene vil gjennom sitt arbeid søke kontakt med ulike miljøer og selskap for å identifisere ulik praksis og vurdere hva de mener er beste praksis. Dette forslaget vurderes av Styringsgruppen og etter en høringsprosess blir det utgitt som en anbefalt praksis til industrien.