Løftekalkulator - Fiberstropper

                     Sikkerhetsfaktor  7:1

Velg Dimensjon:  Velg Innfestingsmøte:

Velg antall Parter:Velg Arb. Vinkel:

Symmetrisk/Usymmetrisk:

Maks belastning:

tonn

 

Forutsetter minimums anleggsflate:

mm

Se mer informasjon om: 

Link til tabell for fiberstropper.