Anbefalinger på høring

En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte. Det er for tiden en anbefaling på høring. Høringsfrist for Stillashåndboka er 4 Oktober 2021. Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalingene.