Anbefalinger på høring

En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte. Det er for tiden ingen anbefalinger på høring men anbefalingene nedenfor er planlagt tidlig 2021. Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalingene.