Anbefalinger på høring

En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte. Det er for tiden ingen anbefalinger på høring men 3 anbefalinger vil bli gjennomgått tidlig i 2022 siden det er 5 år siden siste revisjon. Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalingene.