En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte.  Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalinger som er på høring eller innspill til endringer i andre anbefalinger.