En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte. Det er en til anbefaling som vil bli revidert i løpet av 2023. Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalingen på høring eller andre anbefalinger.