Anbefalinger på høring

En anbefaling fra Samarbeid for Sikkerhet (SFS) inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på en god måte. Det er for tiden 4 anbefalinger på høring - to nye og to som er revidert, Høringsfrist er 10 mai 2021. Vennligst bruk skjema nedenfor hvis du har kommentarer/forslag til forbedring på SfS anbefalingene.