Styret i SfS

Hugo Halvorsen

Daglig leder


Hedyeh Malkamy

Leder av styret Offshore Norge

Equinor


Dag Yngve Johnsen

LO


Håkon Bjerkeli

IndustriEnergi


Dag Følling

Lederne


Ole Martin Dahle

Offshore Norge Operatørene

Wintershall DeaLars Melkild

Petroleumstilsynet


Lars Petter Lundahl

Offshore Norge Administrasjonen


Mohammad Afzal

Fellesforbundet


Oddvar Sæle

Norsk Industri

Equinor


Trent Lucas

KIS - Kaefer

Kaefer


Ståle Øisang

Norsk Industri

Wood GroupØyvind Jonassen

Norsk Rederiforbund


Odd Rune Malterud

DSO


Stig-Rune Refvik

SAFE


Atle Lileng

Offshore Norge Leverandørene

SubSea 7