Hugo Halvorsen

Daglig leder


Håkon Bjerkeli

Leder for styret

IndustriEnergi


Ole Martin Dahle

Offshore Norge Operatørene

Wintershall Dea


Hedyeh Malkamy

Offshore Norge Equinor


Atle Lileng

Offshore Norge Leverandørene

SubSea 7


Lars Petter Lundahl

Offshore Norge Administrasjonen


Dag Yngve Johnsen

LO


Dag Følling

Lederne


Odd Rune Malterud

DSO


Stig-Rune Refvik

SAFE


Trent Lucas

KIS

Kaefer


Lars Melkild

PetroleumstilsynetØyvind Jonassen

Norsk Rederiforbund


Oddvar Sæle

Norsk Industri

Equinor


Ståle Øisang

Norsk Industri

Wood Group


Mohammad Afzal

Fellesforbundet