Nyheter

SfS nyheter

13/06/2019

Ny SfS anbefaling «Håndtering av ikke-elektriske tennkilder»

En arbeidsgruppe har laget en anbefalt praksis for håndtering av ikke-elektriske tennkilder. SfS Anbefaling 042N/2019 “Håndtering av ikke-elektriske tennkilder” gir en oversikt over ikke-elektriske tennkilder og […]
13/06/2019

“Håndbok – Forebygging av fallende gjenstander” Rev 4 Klar for levering!

10/12/2019

Ny SfS anbefaling «Nattarbeid»

10/12/2019

Ny standard om fallsikring på høring