Ny standard om fallsikring på høring

Ny SfS anbefaling «Nattarbeid»
10/12/2019
Revidert Mandat for SfS signert
18/09/2020

Ny standard om fallsikring på høring

Standard Norge har nå lagt ut Fallsikrings standarden på høring
Følg link for å lese høringsforslag og legge inn eventuelle kommentarer: https://enquiry.standard.no/Home/Details/6091