Ny SfS anbefaling «Håndtering av ikke-elektriske tennkilder»

“Håndbok – Forebygging av fallende gjenstander” Rev 4 Klar for levering!
13/06/2019

Ny SfS anbefaling «Håndtering av ikke-elektriske tennkilder»

En arbeidsgruppe har laget en anbefalt praksis for håndtering av ikke-elektriske tennkilder. SfS Anbefaling 042N/2019 “Håndtering av ikke-elektriske tennkilder” gir en oversikt over ikke-elektriske tennkilder og spesifikke tiltak som kan iverksettes for å hindre antennelse.

Anbefalinger