Ny SfS anbefaling «Nattarbeid»

“Håndbok – Forebygging av fallende gjenstander” Rev 4 Klar for levering!
13/06/2019
Ny standard om fallsikring på høring
10/12/2019
“Håndbok – Forebygging av fallende gjenstander” Rev 4 Klar for levering!
13/06/2019
Ny standard om fallsikring på høring
10/12/2019

Ny SfS anbefaling «Nattarbeid»

En arbeidsgruppe i SfS har utarbeidet en anbefalt praksis for Nattarbeid

Anbefalingen er utarbeidet i samråd med Professor Bjørn Bjorvatne ved Najonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland Sykehus. Målsetting er å:

  • Bidra til økt kunnskap for å redusere problemer relatert til nattarbeid
  • Bidra til å ivareta den enkelte arbeidstakers sikkerhet og helse i forbindelse med nattarbeid.

Link til Anbefaling 040N