Anbefaling 033N/2010: Kursplaner for bruk av fallsikringsutstyr


Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet to kursplaner for fallsikring som skal sørge for at personer som skal bruke fallsikringsutstyr har den nødvendige kompetansen.

Det ene kurset, ”Grunnleggende Fallsikring” er et beste praksis kurs (1d) for alle som skal bruke slikt utstyr Det andre kurset, ”Bedriftsinternt opplæring i fallsikring, har et snevrere innhold (4t) og omhandler kun det fallsikringsutstyret som er på plassen. Det er hovedsakelig beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. For personer som trenger en grundigere opplæring, for eksempel i flere typer utstyr og mer avansert bruk, anbefales grunnkurset på 8t.


Relaterte filer: