Anbefaling 032N/2010: Kursplan for taubasert fallredning


Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet en kursplan som skal sørge for at personer som skal utføre slik redning har den nødvendige kompetansen. Kurset er normert til 3 dager. En kursplan for repetisjonskurs over 2 dager er også utarbeidet.

Relaterte filer: