SFS Steering Committee

Hugo Halvorsen

Daglig leder


Hedyeh Malkamy

Leder av styret Norsk olje og gass - Equinor


Dag Yngve Johnsen

LO


Håkon Bjerkeli

IndustriEnergi


Dag Følling

Lederne


Ole Martin Dahle

Norsk olje og gass - operatørene

Wintershall DeaLars Melkild

Petroleumstilsynet


Lars Petter Lundahl

Norsk olje og gass - Administrasjonen


Mohammad Afzal

Fellesforbundet


Oddvar Sæle

Norsk Industri - Equinor


Trent Lucas

KIS - Kaefer


Ståle Øisang

Norsk Industri - Wood GroupØyvind Jonassen

Norsk Rederiforbund


Odd Rune Malterud

DSO


Stig-Rune Refvik

SAFE


Atle Lileng

Norsk olje og gass - Leverandørene

SubSea 7