FKL

FKL (Fagforum for Kran og Løft) erstatter det tidligere OTF forumet (Operasjonelt og Teknisk Fagutvalg Kran & Løft i Logistikkjeden for petroleumsindustrien), og skal arbeide for å fremme sikre løfteoperasjoner i hele logistikkjeden.

Logistikkjeden består i denne sammenheng av operasjoner knyttet til leverandør, base, fartøy, flyttbar enhet, fast installasjon, flytende installasjon, prosessanlegg på land og undervannsinstallasjoner. Utvalget er administrativt underlagt Samarbeid for Sikkerhet (SfS.).