Løftekalkulator - Øyebolter /Øyemuttere

Sikkerhetsfaktor  5:1

Velg Type: 
Velg Dimensjon: 
Materialkvalitet ST37: 
Velg Løftetype:


Maks belastning:
tonn
Se mer informasjon om Øyebolter/Øyemuttere. 

Link til tabell med grade 80 kvalitet.

NB!
Godset der øyebolten/mutteren skrues inn, skal være minst like tykt som diameteren på bolten og det er viktig at bolten skrus helt inn i godset.