Løftekalkulator – Kjetting, Grade 80

                     Sikkerhetsfaktor  4:1

Velg Dimensjon:  Velg Innfestingsmåte:

Velg antall Parter:Velg Arb. Vinkel:

Symmetrisk/Usymmetrisk:

Maks belastning:

tonn

 

Se mer informasjon om: 

 

Link til tabell for ståltaustropper: