Løftekalkulator - Ståltaustropper

                     Sikkerhetsfaktor  5:1

Velg type: 
Velg Dimensjon:  Velg Innfestingsmåte:

Velg antall Parter:Velg Arb. Vinkel:

Symmetrisk/Usymmetrisk:

Maks belastning:

tonn

 

Forutsetter minimums anleggsflate utenfor øyet:

mm

Se mer informasjon om: 

 

Link til tabell for ståltaustropper: